Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę druków sądowych na potrzeby Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-2414-1/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 29 stycznia 2019 r. na godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

Ogłoszenie (Plik doc, 147.00 KB)

Formularz cenowy (Plik xls, 63.00 KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty (Plik pdf, 154.98 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-01-22 14:58 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-02-08 10:03 Michał Gadomski Porównanie