Ochrona fizyczna pracowników Sądu Rejonowego w Białymstoku prowadzących czynności w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. S. Deresza w Choroszczy.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-7/19
Termin składania ofert ustalono na dzień 10 lipca 2019 r. na godz. 12:00.

Termin składania ofert przesunięto na  godz. 10:00 w dniu 11 lipca 2019 r.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego realizowane jest w oparciu o przepisy art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 t.j.) oraz na podstawie warunków określonych w Ogłoszeniu.

Uwaga, dokonano zmiany treści ogłoszenia, szczegóły w załącznikach.


Szczegóły w załącznikach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik doc, 304.00 KB)

Zmiana SIWZ (Plik docx, 22.04 KB)

Zmiana SIWZ (Plik docx, 19.92 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik docx, 19.58 KB)

Sprostowanie informacji z otwarcia ofert (Plik docx, 19.23 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik docx, 21.49 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-07-02 18:21 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-07-02 18:25 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-02 18:26 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-05 17:03 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-05 17:04 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-08 13:12 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-15 22:56 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-16 12:07 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-24 11:21 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-24 11:25 Michał Gadomski Porównanie