Przetarg na usługi drukowania wraz z kompleksową obsługą urządzeń drukujących w Sądzie Rejonowym w Białymstoku.


Nr postępowania: G-3710-4/19
Termin składania ofert  ustalono na godz. 12:00 w dniu 24 lipca 2019 r.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 2019-07-12 r.

Link do ogłoszenia: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=cd9b4f14-f9d7-44e0-83f6-547981a0e46b

Szczegóły w załącznikach.

 

SIWZ (Plik docx, 67.19 KB)

Opis przedmiotu zamówienia (Plik docx, 42.26 KB)

Załącznik nr 1a do siwz (Plik xlsx, 22.33 KB)

Załącznik nr 1b do siwz (Plik xlsx, 11.32 KB)

Wzór umowy (Plik doc, 176.50 KB)

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik docx, 33.15 KB)

Odpowiedzi na pytania (Plik docx, 21.68 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik doc, 40.50 KB)

Wybór najkorzystniejszej oferty (Plik pdf, 562.74 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-07-12 14:51 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-07-12 14:52 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-12 14:54 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2019-07-12 14:57 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-12 15:05 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-07-12 15:06 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-22 15:16 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-25 22:20 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-08-08 14:54 Michał Gadomski Porównanie