Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie sprzątania pomieszczeń oraz obsługi szatni Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Nr postępowania przetargowego: G-3710-9/19

Termin składania ofert ustalono na godz. 10:00 w dniu 23 lipca 2019 r.

Uwaga, zmiana terminu składania ofert: nowy termin ustalono na godz. 14:00 w dniu 24 lipca 2019 r.

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  573414-N-2019

Link do ogłoszenia  w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=62331d83-029d-4feb-840c-86c6325a05d2

Szczegóły w załącznikach.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-07-12 22:33 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-07-12 22:34 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-19 19:53 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-07-25 22:20 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-08-06 14:43 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-08-16 18:42 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2019-08-16 18:43 Anna Tworkowska Porównanie