Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na:
„Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 1”


Nr postępowania:  G-3710-8/19
Termin składania ofert ustalono na dzień: 23 sierpnia 2019 r. na godz. 10:00.

 

Opis przedmiotu zamówienia (załączniki).

Opis przedmiotu zamówienia (załączniki) - PDF

Szczegóły w załącznikach.

 

Ogłoszenie (Plik docx, 31.83 KB)

SIWZ (Plik docx, 87.35 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (Plik pdf, 292.17 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ - 2 (Plik pdf, 262.17 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik pdf, 352.21 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (Plik pdf, 582.82 KB)

Informacja o unieważnieniu (Plik pdf, 282.17 KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - z dnia 18.09.2019 (Plik pdf, 562.74 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-08-13 22:22 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-08-13 22:23 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-13 22:50 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-14 08:39 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-14 14:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-08-20 11:03 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-08-20 14:51 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-08-23 13:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-13 12:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-16 16:12 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-18 12:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-08 14:49 Michał Gadomski Porównanie