Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Dostawę mebli wraz z montażem i podłączeniem urządzeń w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Białymstoku”.


Nr postępowania:  G-3710-12/19
Termin składania ofert ustalono na dzień: 05 września 2019 r. na godz. 12:00.

Uwaga, zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert przesunięto na godz. 12:00 w dniu 09 września 2019 r.


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 590299-N-2019.
Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8cd76df2-084d-4dc6-a41f-71cff347cd98.

 

Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegóły w załącznikach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik docx, 28.71 KB)

SIWZ (Plik docx, 76.01 KB)

Zmiana terminu składania ofert (Plik docx, 21.46 KB)

Odpowiedzi na pytania do SIWZ (Plik pdf, 452.82 KB)

Informacja z otwarcia ofert (Plik pdf, 342.17 KB)

Informacja - unieważnienie postępowania (Plik pdf, 272.17 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-08-28 08:15 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-08-28 08:16 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-29 10:01 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-08-29 12:08 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-08-29 14:00 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-05 15:19 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-09 14:36 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-17 13:53 Michał Gadomski Porównanie