Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Dostawę mebli wraz z montażem i podłączeniem urządzeń w Biurze Obsługi Interesanta w Sądzie Rejonowym w Białymstoku”.


Nr postępowania:  G-3710-14/19
Termin składania ofert ustalono na dzień: 26 września 2019 r. na godz. 12:00.


Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 599357-N-2019.

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=6e13d591-8a44-4175-bb3c-a998632068c6

 

Opis przedmiotu zamówienia.

Szczegóły w załącznikach.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-09-18 22:44 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-09-18 22:47 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2019-09-18 22:47 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2019-09-18 22:50 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-26 15:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-10-07 11:54 Michał Gadomski Porównanie