Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 144 tys. euro na: „Zakup systemu klimatyzacji sal rozpraw  w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku – Układ 4 i 5”.


Nr postępowania:  G-3710-13/19
Termin składania ofert ustalono na dzień: 27 września 2019 r. na godz. 10:00.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Szczegóły w załącznikach.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-09-19 18:38 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2019-09-19 19:05 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-24 14:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-24 15:32 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-26 12:40 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-09-27 14:19 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-10-14 18:19 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2019-10-15 10:11 Michał Gadomski Porównanie