Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty na wykonanie prac remontowo – konserwacyjnych w budynku Sądu Rejonowego w Białymstoku, polegających na usunięciu usterek wskazanych w protokole okresowej kontroli obiektu budowlanego.


Nr postępowania: G-241-45/19

Termin składania ofert ustalono na dzień 14 października 2019 r. do godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załączniku.

 

Zapytanie ofertowe (Plik docx, 1.16 MB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-10-04 09:57 Michał Gadomski