Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przedmiotu zamówienia nie przekraczającej równowartość 139 tys. euro na: „Konserwację instalacji elektrycznych Sądu Rejonowego w Białymstoku”.


Nr postępowania:  G-26-13/20

Termin składania ofert ustalono na dzień: 11 grudnia 2020 r. na godz. 10:00.

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 761589-N-2020

Link do ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: LINK

Szczegóły w załącznikach.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (Plik pdf, 213.01 KB)

SIWZ (Plik pdf, 376.01 KB)

Załącznik nr 1a do SIWZ (Plik pdf, 120.84 KB)

Załącznik nr 1b do SIWZ (Plik pdf, 202.14 KB)

Załącznik nr 1c do SIWZ (Plik pdf, 203.80 KB)

Załącznik nr 2 do SIWZ (Plik docx, 21.99 KB)

Załącznik nr 3 do SIWZ (Plik docx, 16.35 KB)

Załącznik nr 4 do SIWZ (Plik docx, 14.99 KB)

Załącznik nr 5 do SIWZ (Plik docx, 16.19 KB)

Załącznik nr 6 do SIWZ (Plik docx, 14.45 KB)

Załącznik nr 7 do SIWZ (Plik docx, 14.76 KB)

Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa część 1 (Plik pdf, 158.90 KB)

Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa część 2 (Plik pdf, 174.40 KB)

Załącznik nr 8 do SIWZ - umowa część 3 (Plik pdf, 158.26 KB)

Załącznik nr 9 do SIWZ (Plik pdf, 97.10 KB)

Odpowiedzi na pytania (Plik pdf, 200.73 KB)

Informacja z otwarcia ofert (art. 86) (Plik pdf, 115.69 KB)

inf. o wyborze najkorzystniejszej oferty cz.I (Plik pdf, 157.01 KB)

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - na stronę (Plik pdf, 156.91 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2020-12-03 15:56 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-12-03 15:58 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-03 15:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-12-04 09:51 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-12-11 12:02 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-12-11 12:24 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-12-30 13:05 Piotr Mosiejewski Porównanie