Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu ofertowym na świadczenie usługi w zakresie utrzymania terenów zewnętrznych na terenie posesji Sądu Rejonowego w Białymstoku, przy ul. Mickiewicza 103.


Nr postępowania: G-224-2/21

Termin składania ofert ustalono na dzień: 26 kwietnia 2021 r. na godz. 12:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.