Sąd Rejonowy w Białymstoku zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy usług z zakresu medycyny pracy.


Nr postępowania przetargowego: G-175-1/21

Termin składania ofert ustalono na dzień 14 maja 2021r. do godz. 10:00.

Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły w załącznikach.

 

Ogłoszenie o postępowaniu (Plik pdf, 126.49 KB)

Projekt umowy (Plik pdf, 156.51 KB)

Załącznik nr 1 - zaproszenie do składania ofert (Plik docx, 17.26 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2021-04-29 11:43 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2021-04-29 11:44 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-29 12:05 Michał Gadomski Porównanie