Sąd Rejonowy w Białymstoku ogłasza konkurs ofert na: „realizację zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia z zakresu zdrowia publicznego wobec nieletnich skierowanych w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych i profilaktycznych do ośrodków kuratorskich – otwartych placówek resocjalizacyjnych dla nieletnich działających przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku”.


Nr postępowania: G-230-10/21
Termin składania ofert ustalono na dzień 10 września 2021r. godz. 11:00.
Postępowanie NIE jest prowadzone w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
Szczegóły w załącznikach.

 

Warunki postępowania (Plik pdf, 169.78 KB)

Formularz ofertowy (Plik docx, 17.17 KB)

Wzór umowy (Plik pdf, 174.95 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2021-08-11 15:04 Michał Gadomski