Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 12/A/18 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku dni 4 maja 2018 r. i 24 grudnia 2018 r. ustalone zostają dniami wolnymi od pracy. Jednocześnie w dniach 19 maja 2018 r. (sobota) i 8 grudnia 2018 r. (sobota) ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 7:30 do 15:30.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-04-09 11:52 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-04-24 12:45 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-25 11:18 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-25 11:19 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-15 08:55 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-19 15:24 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-12-03 22:08 Anna Tworkowska Porównanie