Sąd Rejonowy w Białymstoku zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 30.01.2024 r. o godz. 08:30 w sali nr X budynku Sądu przy ul. Mickiewicza 103 odbędzie się posiedzenie w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XIII K 1945/23 przeciwko Jakubowi K., któremu zarzucono popełnienie w okresie od lipca do października 2023 roku w Białymstoku przestępstw polegających na dokonaniu oraz usiłowaniu dokonania kradzieży z włamaniami do domków na terenie ogrodów działkowych przy ulicy: Generała Maczka, Narewskiej, Kobryńskiej, Depowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpoznanie wniosku prokuratora o wydanie wobec oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy, w ramach którego prokurator zawnioskował między innymi o orzeczenie wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości. Obecność pokrzywdzonych na posiedzeniu nie jest obowiązkowa.

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A.021.145.2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 29 grudnia 2023 roku ustalone zostają godziny otwarcia kasy Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 12:00, zaś biur podawczych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 14:00.

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła

Świąt Bożego Narodzenia,

odpoczynku od codziennego zabiegania i chwili zadumy.

Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku

oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym

życzą Prezes, Wiceprezes i Dyrektor

Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W nawiązaniu do licznych zapytań prasowych Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuję, iż istotnie Pan Maksymilian F. był poszukiwany listem gończym przez tutejszy Sąd do odbycia kary pozbawienia wolności orzeczonej wobec ww. sprawie o sygn. XIII K 43/22.

Zmiana lokalizacji Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Od dnia 13 listopada 2023 r. zmianie ulegnie lokalizacja: III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich.

Nowa siedziba ww. Zespołów oraz ich Sekretariatu mieści się przy ul. Wiejskiej 71 lok. 6, 15-351 Białystok.

Uchwała nr 3 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 18 października 2023r.