Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2016r. poz.408), tradycyjne, papierowe znaki opłaty sądowej mogą być wykorzystywane do wyczerpania zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2018 r.

Z brzmienia przepisu § 12 ust. 1 Rozporządzenia wynika, że po 30 czerwca 2018 r nie będzie możliwa dystrybucja znaków, a dokonywanie opłat znakami opłaty sądowej w papierowej formie nie będzie możliwe.


Od 1 lipca 2018r. znaki opłaty sądowej będą funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. E-znaki są generowane w systemie e-płatności. Mogą być samodzielnie drukowane lub przedstawiane do skasowania w sądzie na ekranie urządzeń mobilnych.

E-znaki są możliwe do nabycia:

  • na stronie systemu e–Płatności pod adresem https://oplaty.ms.gov.pl
  • w kasach sądowych (wydruk na etykietach samoprzylepnych). 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-04-11 10:43 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 10:44 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 10:46 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-04-11 10:46 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2018-05-07 08:17 Anna Tworkowska Porównanie