Sąd Rejonowy w Białymstoku działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne.

Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

Ogłoszenie (Plik docx, 21.35 KB)

Oświadczenie - zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Plik doc, 50.00 KB)

Załącznik nr 1 (Plik xlsx, 35.98 KB)

Załącznik nr 2 (Plik doc, 36.00 KB)

Załącznik nr 3 (Plik doc, 36.50 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2019-11-21 12:37 Michał Gadomski