Na podstawie Zarządzenia Nr A-021-62/20 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 22 maja 2020 r.:

1. ustalone zostają następujące godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Białymstoku:

od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30

2.  ustalone zostają następujące godziny przyjmowania interesantów:

- w Biurze Obsługi Interesanta, Biurach Podawczych, Kasie Sądu, Czytelni Akt, Ekspozyturze Centralnej Informacji o Zastawach Rejestrowych, Krajowego Rejestru Sądowego oraz Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku:

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 15:00 (z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję);

- w Czytelni Akt Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku:

od poniedziałku do piątku od 8:00 do 13:00 (z uwzględnieniem przerw koniecznych na dezynfekcję).

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-05-22 15:03 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-05-22 15:03 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2020-05-22 15:10 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-05-22 15:11 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-13 08:10 Anna Tworkowska Porównanie