W związku z koniecznością podejmowania działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, mając na względzie ochronę zdrowia i życia zarówno pracowników, jak i interesantów oraz usprawnienie pracy Sądu Rejonowego w Białymstoku uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu lub adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-11-04 12:10 Michał Gadomski