Informujemy, że od dnia 27 stycznia 2021 r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku został uruchomiony samoobsługowy terminal płatniczy, tzw. wpłatomat  do transakcji bezgotówkowych realizowanych za przy użyciu kart płatniczych oraz transakcji gotówkowych.

 

W samoobsługowym terminalu można uiszczać wpłaty bezgotówkowo lub gotówkowo na rachunki sądu tj.:
- rachunek dochodów budżetowych (opłaty, koszty, grzywny, odpisy)
- rachunek sum na zlecenie (zaliczki sądowe na biegłych, tłumaczy, kuratorów, na ogłoszenia w prasie, za wpis do rejestru spadkowego)
- rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej (nawiązki i inne świadczenia pieniężne zasądzone przez Sąd Rejonowy w Białymstoku).

Za pośrednictwem terminala można dokonać również zakupu e-znaków sądowych.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2021-01-29 14:09 Anna Tworkowska