Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział Ksiąg Wieczystych  informuje, że w dniu 6 sierpnia 2021 roku planowana jest przerwa techniczna w działaniu systemów obsługujących księgi wieczyste (migracja systemów) i w związku z tym nie będzie możliwości składania w tym dniu wniosków oraz pism.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2021-07-19 11:09 Anna Tworkowska