Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku uruchomiona została Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (ETO). Służy ona do podawania do publicznej wiadomości na zasadach określonych w przepisach prawa: ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień, informacji i innych dokumentów urzędowych, w tym przekazywanych do ogłoszenia przez inne organy i podmioty.


Elektroniczna Tablica Ogłoszeń, umiejscowiona naprzeciw Biura Podawczego tut. Sądu ma zastąpić tradycyjne tablice ogłoszeń, które funkcjonować będą tylko w odniesieniu do ogłoszeń już zamieszczonych - do czasu upływu obowiązku ich wywieszenia.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2022-02-03 09:23 Michał Gadomski