Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Karny zawiadamia Państwa jako pokrzywdzonych o terminie rozprawy w sprawie XIII K 936/22 dot. oskarżonego Tomasza Jana Chodorowskiego, która odbędzie się w dniu 3 lutego 2023r. o godz. 12:30 sala III w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103


Lista osób pokrzywdzonych w niniejszej sprawie:

1. Marika Łoboda
2. Adam Mariusz Przybysz
3. Waldemar Dobrzyński
4. Kamila Agnieszka Górniak
5. Katarzyna Justyna Bedra-Ziółkowska
6. Kamil Matusik
7. Piotr Polański
8. Dorota Skrzyniarz
9. Dorota Gruda
10. Małgorzata Kluczyk
11. Dominika Lewczuk
12. Radosław Małysz
13. Tomasz Plebański
14. Elżbieta Aleksandrowicz
15. Łukasz Paweł Chrapowicz
16. Artur Miętus
17. Poniedziałek Ewa
18. Monika Sylwia Chołuj
19. Robert Woźniak
20. Patrycja Szkopek
21. Adam Barczyk
22. Patryk Umiński
23. Grzegorz Nowakowski
24. Waldemar Balicki
25. Karina Grzesiak
26. Sylwia Kaczmarczyk
27. Marcin Józef Mysza
28. Tadeusz Kanut
29. Cezary Oksiejuk
30. Tadeusz Paweł Ptak
31. Paweł Tendaj
32. Anna Pieniak Górska
33. Karol Karłowski
34. Tadeusz Bogusław Jakubczyk
35. Rafał Justyński
36. Monika Sawa
37. Grzegorz Macuda
38. Mateusz Derlega
39. Damian Sus
40. Dawid Piskula
41. Justyna Kołcz
42. Agnieszka Morka
43. Joanna Ciechomska
44. Diana Dudyńska
45. Artur Kuźniak
46. Magdalena Anna Pawłowska-Patro
47. Kuba Lech
48. Kinga Kraszewska
49. Kamil Plewa
50. Urszula Arciszewska
51. Paweł Grzeczka
52. Krzysztof Teocharis
53. Katarzyna Agnieszka Banaś
54. Maria Sobczak
55. Ewa Monika Rak
56. Witold Litwienko
57. Artur Michał Wójcik
58. Bogdan Woźniak
59. Beata Magdalena Turkiewicz
60. Marianna Alicja Wojciechowska
61. Marcin Langer
62. Maciej Kucharski
63. Beata Orłowska
64. Kamila Katarzyna Włodarczyk
65. Anna Iwanowicz
66. Wacław Dominik
67. Dariusz Grzejszczyk
68. Bogumiła Szczesnowska
69. Andrzej Gozdowski
70. Mariusz Marciniak

 

Stawiennictwo nieobowiązkowe.


Pouczenie o uprawnieniach i obowiązkach

Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony, może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenia mu określonej kary lub środka karnego orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu (art. 387 § 1 kpk).

Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości a cele postępowania zostaną osiągnięte mimo nie przeprowadzania rozprawy w całości. Uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez oskarżonego takiego wniosku (art. 387 § 2 kpk).

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2022-11-10 13:24 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2022-11-10 13:33 Michał Gadomski Porównanie