Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 sierpnia 2023r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, lub zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie.  
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 10 sierpnia 2023r. pod pozycją 1576.

Przedmiotowy wzór dostępny jest poprzez naszą stronę internetową: LINK w zakładce wzory i formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2023-08-16 12:33 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-08-16 12:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-08-16 12:35 Michał Gadomski Porównanie