Informujemy, iż z dniem 1 września 2023 r., po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Sądu Okręgowego w Białymstoku, Prezes Sądu Rejonowego w Białymstoku powierzył pełnienie funkcji Kierownika Sekcji ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym Pani sędzi Beacie Sopek.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2023-09-04 12:32 Anna Tworkowska