Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, iż z dniem 31 sierpnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 26 maja 2023 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1463), wprowadzające między innymi zmiany w zakresie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r., poz. 344 i 1113) i ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r., poz. 1314).

Nowe regulacje dotyczą między innymi sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego, który co do zasady, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (31 sierpień 2023 r.), może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz.

Powyższe zmiany dotyczą spraw z właściwości rzeczowej IX Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białymstoku z uwagi na konieczność ujawnienia w księgach wieczystych przekształceń własnościowych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2023-09-06 08:12 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2023-09-06 08:13 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-09-08 13:15 Anna Tworkowska Porównanie