Zmiana lokalizacji Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej do wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich Sądu Rejonowego w Białymstoku.


Od dnia 13 listopada 2023 r. zmianie ulegnie lokalizacja: III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich.

Nowa siedziba ww. Zespołów oraz ich Sekretariatu mieści się przy ul. Wiejskiej 71 lok. 6, 15-351 Białystok.

Szczegółowe dane dotyczące organizacji, dyżurów kuratorów III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz godzin pracy sekretariatu dostępne są w poniższym linku:
Link do podstrony III ZKSS


Szczegółowe dane dotyczące organizacji, dyżurów kuratorów IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich oraz godzin pracy sekretariatu dostępne są w poniższym linku:
Link do podstrony IV ZKSS

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2023-11-09 11:33 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2023-11-09 11:34 Michał Gadomski Porównanie