Sąd Rejonowy w Białymstoku zawiadamia pokrzywdzonych, że w dniu 30.01.2024 r. o godz. 08:30 w sali nr X budynku Sądu przy ul. Mickiewicza 103 odbędzie się posiedzenie w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt XIII K 1945/23 przeciwko Jakubowi K., któremu zarzucono popełnienie w okresie od lipca do października 2023 roku w Białymstoku przestępstw polegających na dokonaniu oraz usiłowaniu dokonania kradzieży z włamaniami do domków na terenie ogrodów działkowych przy ulicy: Generała Maczka, Narewskiej, Kobryńskiej, Depowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpoznanie wniosku prokuratora o wydanie wobec oskarżonego wyroku skazującego bez przeprowadzania rozprawy, w ramach którego prokurator zawnioskował między innymi o orzeczenie wobec oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych obowiązku naprawienia wyrządzonej szkody w całości. Obecność pokrzywdzonych na posiedzeniu nie jest obowiązkowa.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2024-01-05 12:13 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2024-01-05 12:14 Michał Gadomski Porównanie