Na stronach internetowych Krajowej Rady Sądownictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono opracowanie zatytułowane: „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy”.

Poradnik ten został opracowany przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

„Sądowe ABC” zawiera informacje zarówno o sprawach karnych i cywilnych. Jest odpowiedzią zarówno na postulaty zgłaszane przez sędziów (o edukowanie dziennikarzy z wiedzy o procedurach sądowych), jak i niektórych dziennikarzy, zainteresowanych objaśnianiem im tematyki sądowniczej w przystępnej formie dokumentu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2018-02-10 18:37 Anna Tworkowska