Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku

Koordynator: sędzia Beata Maria Wołosik

tel. 609 303 080

Obsługa administracyjna:

inspektor: Marcin Wołyń

tel. 85 665 65 60

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że począwszy od 18 maja 2020 r., zadania Koordynatora Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku, w ramach współpracy z mediami, realizowane będą na uprzednio obowiązujących zasadach.

Koordynator Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że 6 maja 2020 r. tutejszy Sąd Rejonowy rozpoznał wniosek Prokuratury Rejonowej Białystok - Północ w Białymstoku w przedmiocie zastosowania tymczasowego aresztowania wobec  Adriana R. podejrzanego o  dwa czyny :  1)  czynnej napaści na funkcjonariuszy policji w dniu 3 maja 2020 r. przy ul. Kazimierza Wielkiego   w Białymstoku tj przestępstwo z art. 223 § 1 kk w zb. z art. 224 § 2 kk w zb. z art. 226 § 1 kk oraz 2) posiadanie środka odurzającego tj. przestępstwo z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.   Sąd postanowił zastosować wobec Adriana R. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 (trzech) miesięcy tj. do dnia 1 sierpnia 2020 r. do godziny 16.00. Podstawą zastosowania ww. środka było przekonanie Sądu iż  wobec podejrzanego zachodzi obawa ukrywania się lub ucieczki w kontekście grożącej surowej kary oraz obawa ponownego popełnienia przestępstwa.


sędzia Beata M. Wołosik

Koordynator Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu 09 kwietnia 2020 r.,  do tutejszego Sądu Rejonowego wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej w Białymstoku  o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Daniela M. , któremu został przedstawiony zarzut popełnienia trzech przestępstw każde z art. 244 kk w zb. z art. 180a kk. tj prowadzenia  pojazdu mechanicznego nie stosując się do prawomocnego wyroku Sądu zakazującego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Sądu, który postanowił zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 (jednego) miesiąca tj. do dnia 8 maja 2020r, do godz. 14.00. Sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że podejrzany jest sprawcą zarzucanych mu czynów. Nadto ustalił, że w sprawie zachodzi przesłanka szczególna zastosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci obawy tzw. matactwa procesowego. W ocenie Sądu istnieje  uzasadniona obawa podejmowania przez podejrzanego  działań zmierzających do uniknięcia odpowiedzialności karnej  i podejmowania działań utrudniających postępowanie. W przedmiotowej sprawie nie został przedstawiony zarzut o którym donosiły media dotyczący tzw złamania kwarantanny. 

Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że termin posiedzenia w sprawie o sygn. III Kp 533/20 w przedmiocie zażalenia na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie podejrzanego Tomasza K. do siedziby Prokuratury Regionalnej w Białymstoku wyznaczony na dzień 23 kwietnia 2020 r. nie odbędzie się. Przewidywany kolejny termin posiedzenia to maj-czerwiec 2020 r.

Koordynator Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że współpracą z mediami w kwestii wystąpienia jakichkolwiek zagrożeń lub sytuacji nadzwyczajnych związanych z zarażeniem wirusem SARS-CoV-2, tzw. koronawirusem, z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości zajmuje się Pani Agnieszka Borowska Rzecznik Prasowy Ministerstwa Sprawiedliwości (tel. 790 700 159).
 
Nadto, zadania Koordynatora Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku w ramach współpracy z mediami realizowane będą poprzez: publikowanie na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Białymstoku (www.bialystok.sr.gov.pl) informacji prasowych o toczących się postępowaniach sądowych i komunikatów dotyczących funkcjonowania Sądu Rejonowego w Białymstoku, oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane przez dziennikarzy w formie elektronicznej (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.), bądź telefonicznej (tel. 609 303 080).

Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym o godz. 14:30 na sali konferencyjnej, tj. C011 (parter) budynku tutejszego Sądu zostanie, przekazana przedstawicielom środków masowego przekazu informacja o treści orzeczenia wydanego w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratury Regionalnej w Białymstoku o zastosowanie wobec podejrzanego Tomasza K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W dniach 7 - 11 grudnia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1600/19 sprawa Grzegorza Sz. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (wypadek na budowie). Termin: 7 grudzień 2020 r., godz. 10:00, s. IV; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 1338/19 sprawa Cezarego R. oskarżonego o czyn z art. 267 § 3 kk i inne (sprawa porwania małoletniej i jej matki). Termin: 8 grudzień 2020 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 2–7 grudnia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 4 grudzień 2019 r., godz. 14:15, s. XXXIII; planowane jest ogłoszenie wyroku;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 5 grudzień 2019 r., godz. 11:00, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania.

Nadto, Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w sprawie o sygn. akt XIII K 607/18 (uprzednio XV K 795/16) dot. Kamila Z. i innych w związku ze zwolnieniem lekarskim sędziego referenta zostało wydane zarządzenie o odwołaniu rozprawy wyznaczonej na 6 grudnia 2019 r. Nowy termin rozprawy to 17 stycznia 2020 r., godz. 10:00, s. VIII.

W dniach 31 grudnia 2018 r. - 4 stycznia 2019 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 •  sygn. akt III K 269/18 sprawa Anny K. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (zarzut niedopełnienia obowiązków przez kierowników budowy Galerii Jurowiecka skutkujący innym ciężkim kalectwem). Termin: 31 grudnia 2018 r., godz. 12:00, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku, 
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 3 stycznia 2019 r., godz. 9:30, s. IX; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

Na stronach internetowych Krajowej Rady Sądownictwa oraz Ministerstwa Sprawiedliwości zamieszczono opracowanie zatytułowane: „Sądowe ABC – poradnik dla dziennikarzy”.

Poradnik ten został opracowany przez Zespół ds. Standardów Komunikacji w Sądach, w skład którego weszli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Krajowej Rady Sądownictwa.

Zachęcamy do zapoznania się z bezpłatną broszurą „Upadłość konsumencka – poradnik”, która została przygotowana przez Członków Zespołu Ministra Sprawiedliwości ds. nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego. Ma ona charakter informacyjny. Jej celem jest zapoznanie konsumentów z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi tzw. upadłości konsumenckiej.

Przypominamy, że poprawnie przygotowany i pozbawiony braków formalnych wniosek pozwala zaoszczędzić czas zarówno zainteresowanemu jak i sądowi.

 

Z poradnika dowiesz się:

 • jakie są konsekwencje postępowania upadłościowego wobec konsumenta,
 • kto i kiedy może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • jak przebiega postępowanie upadłościowe wobec konsumenta,
 • jakie dokumenty zgromadzić i jak złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości,
 • czym jest plan spłaty i jak zawrzeć układ ze swoimi wierzycielami,
 • do którego sądu należy złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości.