W dniach 14 - 18 grudnia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 14 grudzień 2020 r., godz. 11:45, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt III K 115/20 sprawa Mariusza K. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk i inne (zarzut dokonania rozboju na właścicielu kantoru przy ul. Grażyny). Termin: 18 grudzień 2020 r., godz. 11:30, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 7 - 11 grudnia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1600/19 sprawa Grzegorza Sz. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (wypadek na budowie). Termin: 7 grudzień 2020 r., godz. 10:00, s. IV; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 1338/19 sprawa Cezarego R. oskarżonego o czyn z art. 267 § 3 kk i inne (sprawa porwania małoletniej i jej matki). Termin: 8 grudzień 2020 r., godz. 9:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 30 listopada 2020 r. – 4 grudnia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 30 listopad 2020 r., godz. 11:15, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 255/20 sprawa Sebastiana H. i innych oskarżonych o czyn z art. 158 § 1 kk i inne (bójka z użyciem noża na ul. Baranowickiej). Termin: 2 grudzień 2020 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 378/19 sprawa Romana L. i innych oskarżonych o czyn z art. 164 § 1 kk i inne (sprawa wybuchu w budynku handlowym). Termin: 2 grudzień 2020 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt III K 2052/18 sprawa Mikołaja Ch. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych skutkujący następnie jego śmiercią w szpitalu). Termin: 2 grudzień 2020 r., godz. 13:00, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 23 - 27 listopada 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1659/19 sprawa Adama T. i innych oskarżonych o czyn z art. 162 § 1 kk i inne (sprawa nieudzielenia pomocy ofiarom pożaru). Termin: 24 listopad 2020 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt III W 380/20 sprawa Henryka D. obwinionego o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw (zarzut wkroczenia na jezdnię drogi publicznej celem uniemożliwienia przejścia ulicą „Marszu Równości”). Termin: 26 listopad 2020 r., godz. 12:00, s. XXXIII; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt III K 1244/20 sprawa Andriusa M. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (sprawa śmiertelnego wypadku koło Katrynki). Termin: 26 listopad 2020 r., godz. 14:10, s. XXXIII; planowane jest rozpoznanie wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego w trybie art. 335 § 2 kpk.

W dniach 16 - 20 listopada 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 911/20 sprawa Adriana R. oskarżonego o czyn z art. 223 § 1 kk i inne (sprawa czynnej napaści na funkcjonariuszy policji przy użyciu noży podczas kontroli drogowej). Termin: 17 listopad 2020 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt XIII K 1720/19 sprawa Andrzeja A. i innych oskarżonych o czyn z art. 270 § 1 kk i inne (sprawa fałszowania dokumentów dotyczących szkoleń przeprowadzonych na potrzeby klubu piłkarskiego). Termin: 17 listopad 2020 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt III K 115/20 sprawa Mariusza K. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk i inne (zarzut dokonania rozboju na właścicielu kantoru przy ul. Grażyny). Termin: 20 listopada 2020 r., godz. 10:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 2 - 6 listopada 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 911/20 sprawa Adriana R. oskarżonego o czyn z art. 223 § 1 kk i inne (sprawa czynnej napaści na funkcjonariuszy policji przy użyciu noży podczas kontroli drogowej). Termin: 3 listopad 2020 r., godz. 10:45, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 5 listopad 2020 r., godz. 9:00, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt III K 1147/20 sprawa Rogera H. i innych oskarżonych o czyn z art. 159 § 1 kk (sprawa pobicia pracownika służby więziennej). Termin: 5 listopad 2020 r., godz. 12:30, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • Jednocześnie Biuro Prasowe tut. Sądu informuje, że w sprawie o sygn. akt III K 2052/18 dot. Mikołaja Ch. zostało wydane zarządzenie o odwołaniu rozprawy głównej wyznaczonej na 4 listopada 2020 r. Kolejny termin rozprawy głównej wyznaczono na 2 grudnia 2020 r., godz. 13:00, s. III.

W dniach 19 - 23 października 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1472/19 sprawa Edyty M. oskarżonej o czyn z art. 157 § 1 kk (sprawa opiekunki oskarżonej o uszkodzenie ciała starszej osoby). Termin: 21 październik 2020 r., godz. 9:00, s. XXXIII; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt III K 1600/19 sprawa Grzegorza Sz. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (wypadek na budowie). Termin: 22 październik 2020 r., godz. 9:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt III K 267/20 Sylwii M. i innych oskarżonych o czyn z art. 231 § 1 kk i inne (nieprawidłowości przy przetargach w Straży Granicznej). Termin: 22 październik 2020 r., godz. 13:30, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt III K 485/20 sprawa Dariusza K. i innych oskarżonych o czyn z art. 231 § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez policjantów podczas interwencji służbowej na osiedlu Białostoczek). Termin: 23 październik 2020 r., godz. 9:00, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt III K 115/20 sprawa Mariusza K. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk i inne (zarzut dokonania rozboju na właścicielu kantoru przy ul. Grażyny). Termin: 23 październik 2020 r., godz. 10:30, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 12 - 16 października 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1338/19 sprawa Cezarego R. oskarżonego o czyn z art. 267 § 3 kk i inne (sprawa porwania małoletniej i jej matki). Termin: 16 październik 2020 r., godz. 9:30, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 5 - 9 października 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII W 101/20 sprawa Roberta J. obwinionego o czyn z art. 52 § 2 pkt 2 kw i inne (zdarzenia związane z Piknikiem Rodzinnym). Termin: 5 październik 2020 r., godz. 8:10, s. XIV; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt III K 61/20 sprawa Wojciecha R. i innych oskarżonych o czyn z art. 158 § 1 kk i inne (sprawa pobicia na Marszu Równości). Termin: 7 październik 2020 r., godz. 13:30, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 28 września - 2 października 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII W 101/20 sprawa Roberta J. obwinionego o czyn z art. 52 § 2 pkt 2 kw i inne (zdarzenia związane z Piknikiem Rodzinnym). Termin: 30 września 2020 r., godz. 13:10, s. I.; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 1 października 2020 r., godz. 9:00, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt III K 115/20 sprawa Mariusza K. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk i inne (zarzut dokonania rozboju na właścicielu kantoru przy ul. Grażyny). Termin: 2 października 2020 r., godz. 10:00, s. II; planowane jest przesłuchanie świadków.

W dniach 21 - 25 września 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 266/20 sprawa Mirosława D. oskarżonego z art. 216 § 1 kk (zarzut słownego znieważenia pokrzywdzonych na Marszu Równości). Termin: 21 wrzesień 2020 r., godz. 9:20, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt XIII K 1720/19 sprawa Andrzeja A. i innych oskarżonych o czyn z art. 270 § 1 kk i inne (sprawa fałszowania dokumentów dotyczących szkoleń przeprowadzonych na potrzeby klubu piłkarskiego). Termin: 22 wrzesień 2020 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt XIII K 698/20 sprawa Sandry B. oskarżonej o czyn z art. z art. 212 par. 2 k.k. (pomówienia za pomocą środków masowego komunikowania). Termin: 22 września 2020 r., godz. 8:40, s. X; planowane jest przekazanie sprawy do rozpoznania sądowi właściwemu.
 • sygn. akt III K 61/20 sprawa Wojciecha R. i innych oskarżonych o czyn z art. 158 § 1 kk i inne (sprawa pobicia na Marszu Równości). Termin: 24 wrzesień 2020 r., godz. 9:00, s. IV; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt XIII K 1659/19 sprawa Adama T. i innych oskarżonych o czyn z art. 162 § 1 kk i inne (sprawa nieudzielenia pomocy ofiarom pożaru). Termin: 24 wrzesień 2020 r., godz. 9:30, s. IX; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt XIII K 378/19 sprawa Romana L. i innych oskarżonych o czyn z art. 164 § 1 kk i inne (sprawa wybuchu w budynku handlowym). Termin: 25 wrzesień 2020 r., godz. 9:00, s. IX.

W dniach 14 - 18 września 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 255/20 sprawa Sebastiana H. i innych oskarżonych o czyn z art. 158 § 1 kk i inne (bójka z użyciem noża na ul. Baranowickiej). Termin: 16 wrzesień 2020 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • jednocześnie Biuro Prasowe tutejszego Sądu informuje, że w sprawie o sygn. XIII W 101/20 dot. Roberta J., z uwagi na wniosek obrońcy, odwołano rozprawę główną wyznaczoną na 16 września 2020 r. Kolejny termin wyznaczono na 30 września 2020 r., godz. 13:10, s. I.

W dniach 7 - 11 września 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 911/20 sprawa Adriana R. oskarżonego o czyn z art. 223 § 1 kk i inne (sprawa czynnej napaści na funkcjonariuszy policji przy użyciu noży podczas kontroli drogowej). Termin: 11 wrzesień 2020 r., godz. 11:00, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.
 • sygn. akt III K 115/20 sprawa Mariusza K. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk i inne (zarzut dokonania rozboju na właścicielu kantoru przy ul. Grażyny). Termin: 11 wrzesień 2020 r., godz. 11:15, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 31 sierpnia 2020 r.- 4 września 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 249/18 sprawa Jarosława Cz. oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem spowodowania wypadku śmiertelnego i ucieczki z miejsca zdarzenia). Termin: 4 września 2020 r., godz. 14:00, s. IV; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 24-28 sierpnia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 249/18 sprawa Jarosława Cz. oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem spowodowania wypadku śmiertelnego i ucieczki z miejsca zdarzenia). Termin: 24 sierpień 2020 r., godz. 11:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 10-14 sierpnia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1338/19 sprawa Cezarego R. oskarżonego o czyn z art. 267 § 3 kk i inne (sprawa porwania małoletniej i jej matki). Termin: 11 sierpień 2020 r., godz. 12:15, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt III K 1600/19 sprawa Grzegorza Sz. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (wypadek na budowie). Termin: 13 sierpień 2020 r., godz. 12:00, s. XIII; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 20–24 lipca 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 978/20 sprawa Grzegorza K. oskarżonego z art. 165 § 1 pkt 1 kk (robienie zakupów na kwarantannie). Termin: 21 lipiec 2020 r., godz. 8:50, s. IX; planowane jest rozpoznanie wniosku prokuratora o wydanie wyroku skazującego w trybie art. 335 § 1 kpk.
 • sygn. akt III K 115/20 sprawa Mariusza K. i innych oskarżonych o czyn z art. 280 § 1 kk i inne (zarzut dokonania rozboju na właścicielu kantoru przy ul. Grażyny). Termin: 24 lipiec 2020 r., godz. 10:00, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 6–10 lipca 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1963/19 sprawa Daniela M. oskarżonego o czyn z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (zarzut posiadania kilku gram środków odurzających). Termin: 10 lipiec 2020 r., godz. 10:30, s. X; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego

W dniach 22–26 czerwca 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1338/19 sprawa Cezarego R. oskarżonego o czyn z art. 267 § 3 kk i inne (sprawa porwania małoletniej i jej matki). Termin: 23 czerwiec 2020 r., godz. 9:30, s. III; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 15–19 czerwca 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305 § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 16 czerwiec 2020 r., godz. 13:30, s. II; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 1-5 czerwca 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305 § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 3 czerwiec 2020 r., godz. 12:30, s. III.
 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 4 czerwiec 2020 r., godz. 9:00, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 25–29 maja 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1666/19 sprawa Przemysława S. oskarżonego o czyn z art. 226 § 1 kk i inne (zarzuty znieważenia i czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji na terenie Zakładu Poprawczego). Termin: 25 maj 2020 r., godz. 9:00, s. XIV; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

Biuro Prasowe tut. Sądu jednocześnie informuje, że zgodnie z § 2 pkt 6 zarządzenia Nr A-021-57/20 Prezesa i Dyrektora Sadu Rejonowego w Białymstoku z 18 maja 2020 r. o ilości osób mogących przebywać na sali rozpraw w charakterze publiczności bądź przedstawicieli mediów decyduje każdorazowo przewodniczący składu orzekającego - w zależności od wielkości sali rozpraw, którą dysponuje.


W dniach 9–13 marca 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 9 marzec 2020 r., godz. 11:10, s. III; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 1706/19 sprawa Mariusza J. oskarżonego o czyn z art. 157 § 1 kk i inne (zarzut uszkodzenia ciała na Marszu Równości). Termin: 10 marzec 2020 r., godz. 10:00, s. IV; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 2–6 marca 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 6 marzec 2020 r., godz. 10:00, s. IV; planowane jest wygłoszenie mów końcowych.

W dniach 24–28 lutego 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 253/18 sprawa Krzysztofa B. i innych oskarżonych o czyn z art. 305  § 1 kk i inne (zarzut przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego). Termin: 24 luty 2020 r., godz. 9:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 1276/19 sprawa Radosława Ch. oskarżonego o czyn z art. 160 § 1 kk i inne (postrzelenie na Wygodzie). Termin: 25 luty 2020 r., godz. 13:00, s. I; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt III K 249/18 sprawa Jarosława Cz. oskarżonego o czyn z art. 178a § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem spowodowania wypadku śmiertelnego i ucieczki z miejsca zdarzenia). Termin: 27 luty 2020 r., godz. 10:00, s. XIII; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 17–21 lutego 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 293/18 sprawa Janusza O. oskarżonego o czyn z art. 231 § 1 kk (zarzut przekroczenia uprawnień jako funkcjonariusz publiczny pełniący funkcję Dyrektora Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich w Urzędzie Miejskim w Białymstoku). Termin: 20 luty 2020 r., godz. 9:00, s. XI; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 10–14 lutego 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt XIII K 1276/19 sprawa Radosława Ch. oskarżonego o czyn z art. 160 § 1 kk i inne (postrzelenie na Wygodzie). Termin: 11 luty 2020 r., godz. 10:30, s. I; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego.

W dniach 3–7 lutego 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 2052/18 sprawa Mikołaja Ch. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych skutkujący następnie jego śmiercią w szpitalu). Termin: 3 luty 2020 r., godz. 14:30, s. II; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 4 luty 2020 r., godz. 12:45, s. I; planowane jest ogłoszenie wyroku.

W dniach 27–31 stycznia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 1152/18 sprawa Artura B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego skutkującego śmiercią). Termin: 29 styczeń 2020 r., godz. 13:00, s. III; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 30 styczeń 2020 r., godz. 9:20, s. X; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt XIII K 607/18 (uprzednio XV K 795/16) sprawa Kamila Z. i innych oskarżonych o czyn z art. 160 § 2 i 3 kk (zarzut nieumyślnego narażenia urodzonego przedwcześnie noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia). Termin: 31 styczeń 2020 r., godz. 12:00, s. VIII; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • Jednocześnie Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w sprawie o sygn. akt XIII K 1472/19 dot. Edyty M. (opiekunka oskarżona o uszkodzenie ciała starszej osoby) w związku ze zwolnieniem lekarskim sędziego referenta zostało wydane zarządzenie o odwołaniu rozprawy wyznaczonej na 27 stycznia 2020 r. Nowy termin rozprawy wyznaczono na 15 kwietnia 2020 r., godz. 12:30, s. I.

W dniach 20–24 stycznia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 2052/18 sprawa Mikołaja Ch. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego na przejściu dla pieszych skutkujący następnie jego śmiercią w szpitalu). Termin: 20 styczeń 2020 r., godz. 9:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt III K 1152/18 sprawa Artura B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszego skutkującego śmiercią). Termin: 20 styczeń 2020 r., godz. 13:00, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt XIII K 1249/18 sprawa Adama Ł. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty licznych kradzieży z włamaniami polegających m. in. na kradzieży paliwa z koparek). Termin: 21 styczeń 2020 r., godz. 9:30, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania.
 • sygn. akt III K 436/19 sprawa Marka B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk  (zarzut potrącenia pieszej na przejściu dla pieszych skutkujący zgonem na miejscu). Termin: 21 styczeń 2020 r., godz. 12:50, s. II; planowane jest ogłoszenie wyroku.
 • sygn. akt XIII K 378/19 sprawa Romana L. i innych oskarżonych o czyn z art. 164 § 1 kk i inne (sprawa wybuchu w budynku handlowym). Termin: 22 styczeń 2020 r., godz. 9:00, s. I; planowane jest kontynuowanie postępowania.

W dniach 13–17 stycznia 2020 r. rozpoznane zostaną następujące sprawy pozostające w zainteresowaniu mediów:

 • sygn. akt III K 436/19 sprawa Marka B. oskarżonego o czyn z art. 177 § 2 kk (zarzut potrącenia pieszej na przejściu dla pieszych skutkujący zgonem na miejscu). Termin: 13 styczeń 2020 r., godz. 11:20, s. II; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 1600/19 sprawa Grzegorza Sz. i innych oskarżonych o czyn z art. 220 § 1 kk i inne (wypadek na budowie). Termin: 15 styczeń 2020 r., godz. 9:00, s. II; planowane jest rozpoczęcie przewodu sądowego;
 • sygn. akt III K 1705/18 (uprzednio VII K 747/16) sprawa Adama B. oskarżonego o czyn z art. 288 § 1 kk i inne (policjant stojący pod zarzutem przekroczenia granic obrony koniecznej). Termin: 15 styczeń 2020 r., godz. 14:10, s. XXXIII; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt III K 335/17 sprawa Pawła G. i innych oskarżonych o czyn z art. 279 § 1 kk i inne (zarzuty kradzieży z włamaniami). Termin: 16 styczeń 2020 r., godz. 12:10, s. X; planowane jest kontynuowanie postępowania;
 • sygn. akt XIII K 607/18 (uprzednio XV K 795/16) sprawa Kamila Z. i innych oskarżonych o czyn z art. 160 § 2 i 3 kk (zarzut nieumyślnego narażenia urodzonego przedwcześnie noworodka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia). Termin: 17 styczeń 2020 r., godz. 10:00, s. VIII.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-01-10 11:58 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-01-17 13:09 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-24 12:07 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-01-31 11:47 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-07 12:13 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-14 11:06 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-21 11:57 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-28 11:53 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-06 13:13 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-09 14:53 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-05-22 13:54 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-05-29 12:11 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-10 11:53 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-06-19 12:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-03 11:50 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-07-17 12:58 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-08-06 15:13 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-08-21 13:02 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-08-21 13:02 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-08-27 15:00 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-04 09:58 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-11 10:33 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-18 13:29 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-09-25 10:10 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-02 12:18 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-09 12:11 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-16 12:35 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-30 12:09 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-10-30 14:54 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-13 12:31 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-20 13:08 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-27 12:08 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-27 12:13 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-11-27 12:13 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-04 11:59 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-11 11:57 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-11 11:58 Piotr Mosiejewski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-12-30 14:54 Anna Tworkowska Porównanie