Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym o godz. 14:30 na sali konferencyjnej, tj. C011 (parter) budynku tutejszego Sądu zostanie, przekazana przedstawicielom środków masowego przekazu informacja o treści orzeczenia wydanego w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratury Regionalnej w Białymstoku o zastosowanie wobec podejrzanego Tomasza K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.


Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym zostanie rozpoznany wniosek złożony w dniu wczorajszym przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku o zastosowanie wobec podejrzanego Tomasza K. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

Posiedzenie w przedmiocie rozpoznania wniosku Prokuratury nie jest jawne dla mediów (przedstawiciele mediów nie będą mogli wejść na salę).


Niezwłocznie po sporządzeniu przez Sąd postanowienia i po jego ogłoszeniu, treść orzeczenia zostanie przekazana przedstawicielom środków masowego przekazu.
O godzinie udzielenia informacji w tym przedmiocie zostanie zamieszczona adnotacja na stronie internetowej Sądu.

 

Koordynator Biura Prasowego
Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-02-20 08:40 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-02-20 08:44 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-20 08:45 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-02-20 13:23 Anna Tworkowska Porównanie