Koordynator Biura Prasowego Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu 09 kwietnia 2020 r.,  do tutejszego Sądu Rejonowego wpłynął wniosek Prokuratury Rejonowej w Białymstoku  o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego Daniela M. , któremu został przedstawiony zarzut popełnienia trzech przestępstw każde z art. 244 kk w zb. z art. 180a kk. tj prowadzenia  pojazdu mechanicznego nie stosując się do prawomocnego wyroku Sądu zakazującego prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym. W dniu dzisiejszym odbyło się posiedzenie Sądu, który postanowił zastosować środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 1 (jednego) miesiąca tj. do dnia 8 maja 2020r, do godz. 14.00. Sąd uznał, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że podejrzany jest sprawcą zarzucanych mu czynów. Nadto ustalił, że w sprawie zachodzi przesłanka szczególna zastosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym w postaci obawy tzw. matactwa procesowego. W ocenie Sądu istnieje  uzasadniona obawa podejmowania przez podejrzanego  działań zmierzających do uniknięcia odpowiedzialności karnej  i podejmowania działań utrudniających postępowanie. W przedmiotowej sprawie nie został przedstawiony zarzut o którym donosiły media dotyczący tzw złamania kwarantanny. 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-04-10 13:47 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-04-10 13:48 Anna Tworkowska Porównanie