Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym została rozpoznana sprawa o sygn. akt III K 134/21 dotycząca znęcania się nad zwierzęciem, w ten sposób, że w dniu 19 listopada 2020 r w Białymstoku oskarżony wyrzucił psa rasy „mieszaniec” z okna mieszkania położonego na 8 piętrze budynku, co w następstwie upadku z dużej wysokości spowodowało jego zejście śmiertelne i stanowi przypadek działania ze szczególnym okrucieństwem. tj. o czyn z art. 35 ust. 2 w zw. z art. 35 ust. 1a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt.

Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia zarzuconego mu czynu i wymierzył mu karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności. Nadto, orzekł wobec oskarżonego zakaz posiadania wszelkich zwierząt na okres 15 (piętnastu) lat i zasądził nawiązkę w wysokości 10.000 (dziesięciu tysięcy) złotych na rzecz Schroniska dla Zwierząt w Białymstoku. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczony został oskarżonemu okres rzeczywistego pozbawienia go wolności w niniejszej sprawie. Oskarżony został zobowiązany do uiszczenia na rzecz Skarbu Państwa kosztów procesu : kwotę 300 złotych tytułem opłaty i obciążył go pozostałymi kosztami sądowymi w kwocie 815,20 złotych.


Biuro Prasowe Sądu Rejonowego w Białymstoku informuje, że w dniu dzisiejszym  została rozpoznana sprawa o sygn. akt XIII K 1736/20 dotycząca Daniela M. oskarżonego o to, że w dniu 27 grudnia 2017 r. w Białymstoku podczas przewożenia do izby wytrzeźwień oraz w Komisariacie IV Policji w Białymstoku, znieważył funkcjonariuszy Policji podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych między innymi w ten sposób, że wyzywał ich słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, groził im pozbawieniem życia, uszkodzeniem ciała, przy czym groźby te wzbudziły u pokrzywdzonych uzasadnioną obawę że będą spełnione, naruszył nietykalność cielesną jednego z funkcjonariuszy Policji poprzez ugryzienie go w palec wskazujący lewej ręki  oraz poprzez oplucie jednego z funkcjonariuszy Policji tj. o czyn z art. 226 § 1 kk w zb. z art. 190 § 1 kk w zb. z art. 222 § 1 kk w zb. z art. 157 § 2 kk

Sąd w dniu dzisiejszym wydał wyrok w którym uznał oskarżonego Daniela M. za winnego popełnienia zarzucanego czynu i wymierzył mu karę 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności. Wykonanie ww. kary Sąd warunkowo zawiesił na okres próby wynoszący 2 (dwa) lata i oddał oskarżonego w okresie próby pod dozór kuratora, zobowiązując oskarżonego do informowania kuratora o przebiegu okresu próby. Jednocześnie zasądził od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 60 (sześćdziesięciu)  złotych tytułem opłaty oraz kwotę 50 (pięćdziesięciu) złotych tytułem pozostałych kosztów sądowych za postępowanie przed Sądem pierwszej instancji.

 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2021-03-17 13:56 Michał Gadomski