W dniu dzisiejszym Sąd Rejonowy w Białymstoku, rozpoznał wniosek Prokuratury Okręgowej w Białymstoku o zastosowanie w stosunku do podejrzanego Sylwestra Z. środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Po przeanalizowaniu zgromadzonych dowodów, Sąd postanowił nie uwzględnić wniosku o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania.

W ocenie Sądu, dotychczas zgromadzone dowody wskazują na duże prawdopodobieństwo popełnienia przez Sylwestra Z. zarzucanych mu czynów.

Jednocześnie Sąd uznał, że zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania nie jest niezbędnym środkiem zapobiegawczym w przypadku tego podejrzanego albowiem nie zostało uprawdopodobnione istnienie szczególnych przesłanek procesowych warunkujących zastosowanie środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym ( np. obawa ucieczki lub ukrywania się, tzw matactwa procesowego, czy grożącej surowej kary pozbawienia wolności).

Postanowienie nie jest prawomocne.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2021-08-05 12:33 Michał Gadomski