Z uwagi na liczne zapytania prasowe Biuro Prasowe tutejszego Sądu informuje, że w dniu 25 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie o sygn. III Kp 1817/22 rozpoznał zażalenie pełnomocnika Igora Tuleyi na postanowienie Prokuratury Krajowej Wydziału Spraw Wewnętrznych w Warszawie z 29 grudnia 2021 r. w sprawie o sygn. 1001-14.Ds. 2.2021 w przedmiocie odmowy wszczęcia śledztwa.

Tutejszy Sąd zaskarżone postanowienie uchylił i sprawę przekazał Prokuraturze Krajowej Wydziałowi Spraw Wewnętrznych w Warszawie celem dalszego prowadzenia.

Z treści uzasadnienia orzeczenia Sądu wynika, że w ocenie Sądu w niniejszej sprawie przedwcześnie stwierdzono, iż nie zostały wypełnione znamiona czynu z art. 231 § 1 kk i należy jeszcze przeprowadzić czynności dowodowe, gdyż okoliczności sprawy wymagają dalszego wyjaśnienia.

Zdaniem Sądu należy też zbadać czy nie zostały wypełnione znamiona czynu zabronionego z art. 218 § 1 a kk.

Nadto, w dniu 28 listopada 2022 r. Sąd Rejonowy w Białymstoku w sprawie o sygn. III Ko 2192/22 rozpoznał wniosek Eweliny G. o uchylenie mandatu karnego nałożonego w związku ze zdarzeniem pod jednym ze sklepów sieci Biedronka w Białymstoku.

Tutejszy Sąd uchylił prawomocny mandat karny nałożony na ww.

Z treści uzasadnienia rozstrzygnięcia Sądu wynika, iż mandat karny może zostać nałożony jedynie za czyn będący czynem zabronionym jako wykroczenie. W razie ustalenia, że osoba wskazana w mandacie i zobowiązana do uiszczenia grzywny nałożonej w tym trybie w istocie nie popełniła żadnego czynu zabronionego mamy wówczas do czynienia z sytuacją rodzącą konieczność uchylenia mandatu karnego. Zdaniem Sądu przeprowadzona analiza pozwoliła na ustalenie, że z taką sytuacją mamy do czynienia w realiach niniejszej sprawy. W ocenie Sądu Ewelina G. nie popełniła bowiem wykroczenia z art. 119 § 1 kw, dlatego mandat karny podlegał uchyleniu.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2022-11-29 13:43 Michał Gadomski