Sąd Rejonowy w Białymstoku informuje osoby zmagające się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami oraz osoby nieporadne ze względu na wiek lub stan zdrowia, że w sytuacji wezwania do Sądu na rozprawę, może ona skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej, pełnomocnika lub telefonicznie z Biurem Obsługi Interesanta pod nr tel. 85 665 65 10  i przekazać sądowi informację, że na rozprawę została wezwana osoba niepełnosprawna lub nieporadna.

Informacja taka pozwoli przygotować dla rozpoznania sprawy odpowiednią salę rozpraw, do której dotarcie nie powinno być nadmiernie skomplikowane, jak również w razie istnienia takiej konieczności zadbać o zapewnienie stosownej opieki w zakresie poruszania się osoby niepełnosprawnej lub nieporadnej po terenie budynku Sądu.

 

Deklaracja dostępności

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku - tekst odczytywalny maszynowo

Informacja o działalności Sądu Rejonowego w Białymstoku - tekst łatwy do czytania (ETR-Easy-to-read)

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2021-03-26 12:31 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2021-03-26 12:51 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-04-13 11:42 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-01 13:39 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-01 13:40 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-03-01 15:17 Michał Gadomski Porównanie