Uprzejmie prosimy o rozważenie możliwości zamieszczania na pozwach, wnioskach i innych pismach procesowych wnoszonych do Sądu, informacji o nr telefonu i adresie poczty elektronicznej, o ile wyrażają Państwo zgodę w myśl art. 6 ust.1 lit. a RODO na ich przetwarzanie celem sprawnego kontaktowania się.


Katalog usług dla interesantów


Usługi podstawowe:


Usługi uzupełniające świadczone przez sąd rejonowy:

 

Katalog usług wraz z kartami usług dla interesantów sądów powszechnych dostępny jest pod adresem https://wsoi.ms.gov.pl/do-pobrania/katalogi-uslug/

 

Wzory i formularze na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Broszury i publikacje.