Obwieszczenia komornicze

Obwieszczenia o planowanych przez komorników sądowych licytacjach nieruchomości i ruchomości oraz o terminie wykonywanych przez nich czynności opisu i oszacowania są dostępne na portalu www.licytacje.komornik.pl, a także zamieszczane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Sądu Rejonowego w Białymstoku.

W ramach realizacji obowiązku wynikającego z art. 955 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. 2020.1575 ze zm.) Sąd Rejonowy w Białymstoku zamieszcza na stronie internetowej obwieszczenia o licytacjach nieruchomości.

Linki do poniższych obwieszczeń otwierają się w nowym oknie przeglądarki.

Ogłoszenia:
Pierwsza licytacja nieruchomości XV Kmp 56/0652 kB2023-02-06
Pierwsza licytacja nieruchomości ED Km 718/2181 kB2023-02-06
Pierwsza licytacja nieruchomości Km 2473/2080 kB2023-02-06
Pierwsza licytacja nieruchomości PT Km 1230/1995 kB2023-02-06
Pierwsza licytacja nieruchomości XV Km 89/1959 kB2023-02-06
Druga licytacja nieruchomości XV Km 126/1957 kB2023-02-06
Pierwsza licytacja nieruchomości Km 250/16142 kB2023-01-24
Pierwsza licytacja ograniczonego prawa rzeczowego CK Km 784/1850 kB2023-01-24
Druga licytacja nieruchomości GKm 83/1976 kB2023-01-24
Pierwsza licytacja nieruchomości XV Kmp 49/1549 kB2023-01-24
Pierwsza licytacja nieruchomości Km 412/1694 kB2023-01-24
Druga licytacja udziału 1/6 w nieruchomości V Km 1779/1889 kB2023-01-16
Pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości Kmp 37/12133 kB2023-01-16
Pierwsza licytacja nieruchomości GKm 200/20110 kB2023-01-16
Licytacja nieruchomości AG Km 2174/20124 kB2023-01-16
Pierwsza licytacja nieruchomości ED GKm 199/19142 kB2023-01-16
Licytacja nieruchomości AG Km 2174/20127 kB2023-01-10
Pierwsza licytacja spółdzielczo własnościowego prawa do lokalu Km 1545/21131 kB2023-01-09
Pierwsza licytacja nieruchomości PT Km 2844/1994 kB2023-01-09
Pierwsza licytacja ułamkowej części nieruchomości Km 1335/21100 kB2023-01-02
Pierwsza licytacja nieruchomości AG Kmm 1930/2199 kB2023-01-02
Pierwsza licytacja nieruchomości XVIII Km 878/17120 kB2022-12-27
Pierwsza licytacja spółdz własnośc prawa do lokalu mieszkalnego XVIII Km 2243/21142 kB2022-12-20
Pierwsza licytacja nieruchomości XV Kmp 4/1376 kB2022-12-20