Ogłoszenia KRS

Zgodnie z art. 25a Ustawy o KRS, Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez postępowania likwidacyjnego w określonych przepisem przypadkach oraz podaje ogłoszenie o wszczęciu powyższego postępowania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenia:
BI XII NS-REJ. KRS 6733/17/321184 kB2021-11-25
BI XII NS-REJ. KRS 8418/20/503104 kB2021-11-19
BI. XII NS-REJ.KRS 8659/20/390184 kB2021-11-18
BI XII NS-REJ. KRS 832/18/598185 kB2021-11-15
BI XII NS-REJ.KRS 8131/20/035195 kB2021-11-04
BI XII NS-REJ.KRS 7467/20/636198 kB2021-11-04
BI XII NS-REJ. KRS 11453/20/292107 kB2021-11-02
BI XII NS-REJ. KRS 6443/20/319188 kB2021-11-02
BI XII NS-REJ. KRS 6976/21/993108 kB2021-10-29
BI XII NS-REJ.KRS 6061/20/755196 kB2021-10-25
BI XII Ns-Rej. KRS 716/18/459180 kB2021-10-22
BI XII NS-REJ. KRS 5307/20/467187 kB2021-10-11
BI XII NS-REJ. KRS 8569/21/613184 kB2021-10-05
BI. XII NS-REJ. KRS 283/20/975107 kB2021-09-30
BI. XII NS-REJ. KRS 2566/21/984108 kB2021-09-02
BI. XII NS-REJ.KRS 760/17/655107 kB2021-08-30
BI. XII NS-REJ.KRS 5097/20/053107 kB2021-08-30
BI XII NS-REJ. KRS 3303/21/724108 kB2021-08-24
BI XII NS-REJ. KRS 4833/20/260105 kB2021-08-24
BI XII NS-REJ. KRS 3742/21/011107 kB2021-08-24
BI XII NS-REJ. KRS 3863/21/155108 kB2021-08-24
BI XII NS-REJ. KRS 5099/20/855184 kB2021-08-13
BI XII NS-REJ. KRS 3575/16/989275 kB2021-08-12
BI XII NS-REJ. KRS 4895/20/988103 kB2021-08-12
BI XII NS-REJ.KRS 2204/20/950125 kB2021-07-23
BI XII NS-REJ.KRS 8655/20/786125 kB2021-07-23
BI XII NS-REJ.KRS 165/21/037125 kB2021-07-23
BI XII NS-REJ. KRS 11281/20/251185 kB2021-07-15
BI XII NS-REJ. KRS 4824/20/340187 kB2021-07-02
BI XII NS-REJ. KRS 4836/20/463185 kB2021-07-02
BI. XII Ns-Rej. KRS 6214/21/558271 kB2021-07-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 6215/21/959289 kB2021-07-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 6432/18/620184 kB2021-07-01
BI. XII Ns-Rej. KRS 6372/21/783260 kB2021-07-01
BI. XII NS-REJ. KRS 6435/18/823191 kB2021-06-30
BI. XII NS-REJ. KRS 6429/18/106191 kB2021-06-30