Ogłoszenia KRS

Zgodnie z art. 25a Ustawy o KRS, Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez postępowania likwidacyjnego w określonych przepisem przypadkach oraz podaje ogłoszenie o wszczęciu powyższego postępowania do publicznej wiadomości.

Ogłoszenia:
BI. XII Ns - Rej. KRS 1266/17/627271 kB2020-05-22
BI. XII Ns - Rej. KRS 11245/18/594193 kB2020-05-22
BI. XII Ns-Rej. KRS 8186/18/668192 kB2020-05-21
BI. XII Ns-Rej. KRS 9960/18/499190 kB2020-05-21
BI. XII Ns-Rej. KRS 6434/18/422193 kB2020-05-21
BI. XII Ns-Rej. KRS 15592/17/580268 kB2020-05-21
BI. XII Ns-Rej. KRS 8152/17/098268 kB2020-05-21
BI.XII Ns-Rej. KRS 4335/20/557268 kB2020-05-18
BI.XII Ns-Rej. KRS 13963/16/277187 kB2020-05-18
BI.XII Ns-Rej. KRS 771/17/377265 kB2020-05-18
BI.XII Ns-Rej. KRS 966/17/263182 kB2020-05-18
BI. XII Ns-Rej. KRS 3641/20/506190 kB2020-05-14
BI. XII Ns-Rej. KRS 3869/20/558191 kB2020-05-14
BI. XII Ns-Rej. KRS 16859/17/477269 kB2020-04-17
BI. XII Ns-Rej. KRS 16859/17/477269 kB2020-04-17
BI. XII Ns-Rej. KRS 286/20/178262 kB2020-04-16
BI. XII Ns-Rej. KRS 9589/19/349191 kB2020-04-16
BI. XII Ns-Rej. KRS 2103/19/474190 kB2020-04-16
BI. XII Ns-Rej. KRS 3201/20/818190 kB2020-04-16
BI. XII Ns-Rej. KRS 1842/19/993269 kB2020-03-10
BI. XII Ns-Rej. KRS 8074/18/444268 kB2020-03-06
BI. XII Ns-Rej. KRS 672/20/657272 kB2020-03-06
BI. XII Ns-Rej. KRS 1153/20/982269 kB2020-03-06
BI. XII Ns-Rej. KRS 1046/20/763270 kB2020-03-06
BI. XII Ns-Rej. KRS 289/20/381268 kB2020-03-04
BI. XII Ns-Rej. KRS 11290/19/197270 kB2020-03-04
BI. XII Ns-Rej. KRS 2316/19/200272 kB2020-03-04
BI. XII Ns-Rej. KRS 1196/19/495267 kB2020-03-04
BI. XII Ns-Rej. KRS 11777/19/867273 kB2020-03-04
BI. XII Ns-Rej. KRS 3658/19/660270 kB2020-03-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 3362/19/272269 kB2020-02-19
BI.XII Ns-Rej. KRS 3165/19/273269 kB2020-02-19
BI.XII Ns-Rej. KRS 3554/19/955266 kB2020-02-19
BI.XII Ns-Rej. KRS 2430/19/537269 kB2020-02-19
BI.XII Ns-Rej. KRS 15065/17/315270 kB2020-02-14
BI.XII Ns-Rej. KRS 478/19/887269 kB2020-02-14
BI.XII Ns-Rej. KRS 1369/19/937268 kB2020-02-14
BI.XII Ns-Rej. KRS 211/19/952267 kB2020-02-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 13314/17/470268 kB2020-02-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 461/18/756270 kB2020-02-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 11277/18/359267 kB2020-02-11
BI.XII Ns-Rej. KRS 9730/18/334266 kB2020-02-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 3254/18/649265 kB2020-02-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 7625/18/775264 kB2020-02-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 825/18/480264 kB2020-02-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 1362/18/480262 kB2020-02-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 9567/18/902265 kB2020-02-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 10766/18/071268 kB2020-02-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 10520/18/179264 kB2020-02-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 2121/18/311268 kB2020-01-22
BI.XII Ns-Rej. KRS 2210/18/690270 kB2020-01-22
BI.XII Ns-Rej. KRS 1780/18/371270 kB2020-01-22
BI.XII Ns-Rej. KRS 8489/18/174267 kB2020-01-22
BI.XII Ns-Rej. KRS 6441/18/540268 kB2020-01-22
BI.XII Ns-Rej. KRS 5697/18/682270 kB2020-01-22
BI.XII Ns-Rej. KRS 817/18/961269 kB2020-01-22
BI.XII Ns-Rej. KRS 809/18/695270 kB2020-01-22
BI.XII Ns-Rej. KRS 730-18-695270 kB2020-01-22
BI.XII Ns-Rej. KRS 12065/17/102270 kB2019-12-10
BI.XII Ns-Rej. KRS 363/18/457191 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 18830/17/368361 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 16798/17/259364 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 18300/17/900192 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 15498/17/885194 kB2019-12-04
BI.XII Ns-Rej. KRS 274/18/078269 kB2019-12-04