Zadania z zakresu interwencji kryzysowej, realizowane są przez:

 

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku
  ul. Borsucza 2, 15-569 Białystok
  tel. 85 740 39 16
  www.powiatbialostocki.pl

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku mieszkańcy Powiatu Białostockiego mogą uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych, w tym również w przypadkach występowania przemocy w rodzinie, można również uzyskać poradę specjalistów: prawnika i specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Dyżury w punkcie poradnictwa specjalistycznego:

 • konsultant w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie: środa w godz. 14:00-18:00 (telefoniczne umawianie wizyt pod nr tel. 85 740-39-98),
 • prawnik, poradnictwo w zakresie prawa rodzinnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz innych sytuacjach kryzysowych: wtorek i środa w godz. 15:30-18:00 (telefoniczne umawianie wizyt pod nr tel. 85 740-39-98),
 • specjaliści pracy z rodziną i pracownik socjalny poniedziałek godz. 8:00-16:00 oraz wtorek-piątek godz. 7:30 -15:30 (telefoniczne umawianie wizyt pod nr tel. 85 740-39-09 lub  85 740-39-65)

PCPR w Białymstoku realizuje także program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

 

 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
  ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok
  tel. 85 744 50 27, fax 85 744 50 28

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania w zakresie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Miasta Białystok.

Ośrodek czynny jest całodobowo, wszystkie dni w roku. Posiada hostel dla kobiet oraz kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w ty, w sytuacji zagrożenia życia bądź bezpieczeństwa spowodowanego przemocą domową.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej posiada również ofertę poradnictwa prawnego oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

OIK prowadzi również Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie oraz grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

 

Broszura informacyjna (Plik pdf, 664.67 KB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-03-04 19:33 Anna Tworkowska