Zadania z zakresu interwencji kryzysowej, realizowane są przez:

 

W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku funkcjonującym w ramach Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku mieszkańcy Powiatu Białostockiego mogą uzyskać pomoc w postaci poradnictwa specjalistycznego (poradnictwo psychologiczne, poradnictwo pracownika socjalnego) w sytuacjach kryzysowych, w tym również w przypadkach występowania przemocy w rodzinie

  • poradnictwo socjalne - w godzinach pracy Centrum: od 7.30 do 15.30 poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki oraz środy od 11.00 do 19.00
  • poradnictwo psychologiczne - środy od 15.00 do 19.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu spotkania.

 

  • Ośrodek Interwencji Kryzysowej
    ul. Włókiennicza 7, 15-464 Białystok
    tel. 85 744 50 27, fax 85 744 50 28

Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizuje zadania w zakresie interwencji kryzysowej dla mieszkańców Miasta Białystok.

Ośrodek czynny jest całodobowo, wszystkie dni w roku. Posiada hostel dla kobiet oraz kobiet z dziećmi znajdujących się w sytuacji kryzysowej, w ty, w sytuacji zagrożenia życia bądź bezpieczeństwa spowodowanego przemocą domową.  Ośrodek Interwencji Kryzysowej posiada również ofertę poradnictwa prawnego oraz w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

OIK prowadzi również Program Korekcyjno – Edukacyjny dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie oraz grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

 

Interwencja kryzysowa (Plik pdf, 262.26 KB)

Informator PCPR w Białymstoku (Plik pdf, 1.30 MB)

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-03-04 19:33 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2022-08-02 10:34 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2022-08-02 13:17 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2023-02-07 11:20 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2023-08-16 14:21 Michał Gadomski Porównanie