Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022, stanowiący załącznik do uchwały nr 183 Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2021 r. przewiduje w działaniu 3.1.1. ewidencjonowanie instytucji rządowych i samorządowych, podmiotów oraz organizacji pozarządowych, które realizują wszelkie działania adresowane do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Prezesi sądów rejonowych realizują zadanie 3.1.3. poprzez rozpowszechnianie informatorów zawierających aktualne bazy teleadresowe z danego powiatu, otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego - szczebel powiatowy.

 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2020-07-10 12:54 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-07-10 12:55 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2021-08-05 12:23 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2022-08-02 13:14 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
2022-08-02 13:15 Michał Gadomski Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2022-08-03 13:24 Michał Gadomski Porównanie