Stosownie do art. 88b ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.365) właściwy prezes sądu ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o pierwszych i kolejnych powołaniach sędziów i asesorów sądu, którym kieruje.

 

Ogłoszenie zawiera informację o:

  • organie powołującym oraz wnioskującym o powołanie;
  • dacie powołania;
  • miejscu służbowym (siedzibie sędziego).

 

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach sędziów Sądu Rejonowego w Białymstoku

Informacja o pierwszym i kolejnych powołaniach asesorów Sądu Rejonowego w Białymstoku

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2020-03-25 11:32 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony. 2020-03-25 11:37 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2020-03-25 11:38 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2021-07-16 11:33 Michał Gadomski Porównanie