Internetowy Portal Informacyjny Sądu Rejonowego w Białymstoku (zwany Portalem Informacyjnym) jest serwisem, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Rejonowego w Białymstoku.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu. Weryfikacja danych odbywa się w Biurze Obsługi Interesanta Sądu Rejonowego w Białymstoku poprzez porównanie danych podanych we wniosku z ważnym dokumentem tożsamości, a w przypadku profesjonalnego pełnomocnika również z legitymacją potwierdzającą wykonywanie zawodu prawniczego. Weryfikacja danych kończy się aktywacją konta oraz wydrukowaniem przez pracowników Biura Obsługi Interesanta potwierdzenia założenia konta zawierającego login i hasło, które otrzymuje użytkownik.

Zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego Sądu Rejonowego w Białymstoku szczegółowo określa Regulamin, opublikowany na stronie serwisu.

 

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem http://portal.bialystok.sa.gov.pl
 

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
2018-02-06 09:33 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2018-04-26 08:12 Michał Gadomski
Artykuł został zmieniony. 2020-10-26 09:49 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2022-06-01 13:55 Anna Tworkowska Porównanie