Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Białymstoku istnieje możliwość składania pism poprzez Samoobsługowe Biuro Podawcze do wydziałów / sekcji tutejszego Sądu, za wyjątkiem pism składanych do IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz VIII Wydziału Gospodarczego w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W celu usprawnienia procesu zachęcamy do skorzystania z generatora kodów QR, dostępnego pod adresem https://bialystok.sr.gov.pl/ebp/index.html

Samoobsługowe Biuro Podawcze czynne jest w godzinach urzędowania sądu.

Więcej informacji w zakładce "Samoobsługowe Biuro Podawcze". 

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2024-03-21 12:12 Anna Tworkowska