Samoobsługowe Biuro Podawcze 

 

Uprzejmie informujemy, iż w Sądzie Rejonowym w Białymstoku uruchomione zostały moduły do samodzielnego składania korespondencji do: wydziałów cywilnych ( I, II i XI Wydziału Cywilnego), wydziałów karnych (III i XIII Wydziału Karnego), IV Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, VI Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, VIII Wydziału Gospodarczego oraz Sekcji Egzekucyjnej II Wydziału Cywilnego i Sekcji ds. Nadzoru nad Postępowaniem Przygotowawczym, zwane Samoobsługowym Biurem Podawczym.


Możliwość korzystania z Samoobsługowego Biura Podawczego nie dotyczy: IX Wydziału Ksiąg Wieczystych, X Wydziału Gospodarczego Rejestru Zastawów, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego oraz VIII Wydziału Gospodarczego w zakresie spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

W celu złożenia pisma można skorzystać z generatora kodów QR, dostępnego pod adresem https://bialystok.sr.gov.pl/ebp/index.html .


Z wygenerowanym kodem QR należy udać się do siedziby tut. Sądu, zeskanować kod w czytniku urządzenia, a następnie postępować zgodnie z informacjami wyświetlanymi na ekranie modułu. Pisma za pośrednictwem urządzenia można składać w godzinach urzędowania sądu.

Zeskanuj lub kliknij kod QR

Kod QR samoobsługowe biuro podawcze

Samoobsługowe Biuro Podawcze czynne jest w godzinach urzędowania sądu.

W załącznikach znajdą Państwo dokumenty dotyczące działalności Samoobsługowego Biura Podawczego.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. 2024-03-21 11:48 Anna Tworkowska
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2024-03-21 11:53 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2024-03-21 11:55 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
2024-03-21 11:57 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2024-03-21 11:57 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
2024-03-21 12:00 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-03-21 12:14 Anna Tworkowska Porównanie
Artykuł został zmieniony. 2024-03-21 13:01 Michał Gadomski Porównanie