Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr A.021.5.2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 2 maja 2023 roku (wtorek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 13 maja 2023 roku (sobota).

Jednocześnie w dniu 13 maja 2023 roku ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

pogodnego nastroju, zdrowia, wszelkiej pomyślności

oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

życzą

Dyrektor, Prezes i Wiceprezes

Sądu Rejonowego w Białymstoku

Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Karny zawiadamia Państwo jako pokrzywdzonych o terminie rozprawy w sprawie XIII K 1885/22 dot. oskarżonego Stephane Michela Kociszewskiego, która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2023r. o godz. 12:30 sala III w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. Stawiennictwo nieobowiązkowe.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 20 – 26 lutego 2023 roku


22 lutego każdego roku obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to idea, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz niesienie potrzebującym skutecznej pomocy.

Sąd Rejonowy w Białymstoku po raz kolejny włączył się w powyższe przedsięwzięcie.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr A-021-118/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 30 grudnia 2022 roku ustalone zostają godziny otwarcia kasy sądu Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 12:00 zaś biur podawczych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 14:00.

 

Na zbliżające się Święta

pragniemy złożyć życzenia

przeżywania Bożego Narodzenia

w zdrowiu, radości i ciepłej

rodzinnej atmosferze.

Kolejny zaś rok niech będzie

czasem pokoju oraz realizacji

osobistych zamierzeń

Prezes, Wiceprezes i Dyrektor

Sądu Rejonowego w Białymstoku.