W okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2020 roku godziny przyjmowania interesantów w czytelni Akt Ksiąg Wieczystych oraz zamawiania do wglądu zbiorów z Archiwum Ksiąg Wieczystych ustalone zostają od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00.

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 102/A/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 31 grudnia 2019 roku ustalone zostają godziny otwarcia kas sądowych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 12:00, zaś biur podawczych od 8:00 do 13:30.

 

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr 89/A/19 Prezesa Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 27 grudnia 2019 roku ustalony został dniem wolnym od pracy.
Jednocześnie w dniu 7 grudnia 2019 r. (sobota) ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich jednostek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Składamy serdeczne podziękowania ławnikom Sądu Rejonowego w Białymstoku kadencji 2016-2019.

Uroczyste zakończenie kadencji odbędzie się 11 grudnia 2019 roku w Sali konferencyjnej Sądu Rejonowego w Białymstoku (C011) o godzinie 10.00.

Podziękowania w załączniku.

W dniu 18 grudnia 2019 roku o godzinie 10.00 w Sądzie Rejonowym w Białymstoku (sala konferencyjna C011) odbędzie się uroczysta inauguracja kadencji ławników na lata 2020-2023.

Bezpośrednio po uroczystości odebrania ślubowania, odbędzie się szkolenie pt. „Udział ławników w rozpatrywaniu i rozstrzyganiu spraw z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy”.

Zaproszenie w załączniku.

Sąd Rejonowy w Białymstoku działając na podstawie § 36 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r., poz. 2004), informuje o przeznaczeniu do nieodpłatnego przekazania, sprzedaży lub darowizny składników majątku tut. Sądu, uznanych za zużyte lub zbędne.

Wykaz składników, o których mowa wyżej znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.