Uprzejmie informujemy, iż w dniu 3 sierpnia 2023r. Minister Sprawiedliwości podpisał rozporządzenie w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub o wydanie zakazu zbliżania się do wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, lub zakazu zbliżania się do osoby doznającej przemocy domowej, lub zakazu kontaktowania się z osobą doznającą przemocy domowej, lub zakazu wstępu na teren szkoły, placówki oświatowej, opiekuńczej lub artystycznej, lub obiektu sportowego, do których uczęszcza osoba doznająca przemocy domowej, miejsca pracy lub innego miejsca, w którym zwykle lub regularnie przebywa osoba doznająca przemocy domowej, i przebywania na tym terenie.  
Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 10 sierpnia 2023r. pod pozycją 1576.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Nr A.021.5.2023 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku dzień 2 maja 2023 roku (wtorek) ustalony został dniem wolnym od pracy za odpracowaniem w dniu 13 maja 2023 roku (sobota).

Jednocześnie w dniu 13 maja 2023 roku ustalone zostały godziny urzędowania wszystkich komórek organizacyjnych Sądu Rejonowego w Białymstoku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy

pogodnego nastroju, zdrowia, wszelkiej pomyślności

oraz sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym

życzą

Dyrektor, Prezes i Wiceprezes

Sądu Rejonowego w Białymstoku

Sąd Rejonowy w Białymstoku XIII Wydział Karny zawiadamia Państwo jako pokrzywdzonych o terminie rozprawy w sprawie XIII K 1885/22 dot. oskarżonego Stephane Michela Kociszewskiego, która odbędzie się w dniu 22 sierpnia 2023r. o godz. 12:30 sala III w Sądzie Rejonowym w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 103. Stawiennictwo nieobowiązkowe.

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 20 – 26 lutego 2023 roku


22 lutego każdego roku obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw. Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem to idea, której celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz niesienie potrzebującym skutecznej pomocy.

Sąd Rejonowy w Białymstoku po raz kolejny włączył się w powyższe przedsięwzięcie.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr A-021-118/22 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 30 grudnia 2022 roku ustalone zostają godziny otwarcia kasy sądu Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 12:00 zaś biur podawczych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 14:00.