24 лютого 2022 року набув чинності Закон про надання допомоги громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави від 12 березня 2022 року (Вісник законів від 2022 року, поз. 583).

Закон визначає правила легалізації перебування громадян України, які прибули до Польщі у зв'язку з військовими діями на території їх країни.

Забезпечує мін. інтереси та добробут неповнолітніх дітей - громадян України, які перебувають на території Польщі без опіки.

Стаття 25 вищезазначеного Закону передбачає порядок призначення тимчасового опікуна неповнолітньому громадянину України, який перебуває на території Республіки Польща без опіки.  Суд з питань опіки призначає тимчасового опікуна за клопотанням особи, яка фактично доглядає за дитиною, а також за клопотанням інших уповноважених осіб, суб’єктів.

На підставі ст. 27 вищезазначеного Закону, Суд з питань опіки може доручити виконання функції прийомної сім’ї чи ведення сімейного дитячого будинку для неповнолітнього громадянина України, громадянина України, який перебуває на території Республіки Польща, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним відповідно до ст. 2 ч. 1 вищезазначеного Закону.

Такі заяви розглядає 4-й Відділ у справах сім’ї та неповнолітніх Районного Суду м. Бйалистока (Białystok).

„Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach 21 – 27 lutego 2022 roku.


W krajach Unii Europejskiej co roku 22 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Ofiar Przestępstw. Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw to idea, która powstała w 2000 roku, a jej celem jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych.

Sąd Rejonowy w Białymstoku, Sąd Okręgowy w Białymstoku i Sąd Apelacyjny w Białymstoku po raz kolejny włączyły się w powyższe przedsięwzięcie.

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 1 lutego 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Białymstoku uruchomiona została Elektroniczna Tablica Ogłoszeń (ETO). Służy ona do podawania do publicznej wiadomości na zasadach określonych w przepisach prawa: ogłoszeń, obwieszczeń, zawiadomień, informacji i innych dokumentów urzędowych, w tym przekazywanych do ogłoszenia przez inne organy i podmioty.


Elektroniczna Tablica Ogłoszeń, umiejscowiona naprzeciw Biura Podawczego tut. Sądu ma zastąpić tradycyjne tablice ogłoszeń, które funkcjonować będą tylko w odniesieniu do ogłoszeń już zamieszczonych - do czasu upływu obowiązku ich wywieszenia.

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A-021-88/21 z dnia 28 października 2021 roku ustalono dzień 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Sądzie Rejonowym w Białymstoku za święto przypadające w sobotę 1 stycznia 2022 roku.

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem nr A-021-94/21 Prezesa i Dyrektora Sądu Rejonowego w Białymstoku w dniu 31 grudnia 2021 roku ustalone zostają godziny otwarcia kasy sądu oraz biur podawczych Sądu Rejonowego w Białymstoku od 8:00 do 12:00.

Dużo szczęścia, zdrowia i powodzenia,

To tradycyjne, najszczersze życzenia.

Wesołych Świąt i Roku Szczęśliwego.

Niech obficie da, co ma najlepszego.

Życzenia składają

Dyrektor, Prezes i Wiceprezes

Sądu Rejonowego w Białymstoku.